Ogłoszenia Gdańsk na Dodajnowe.pl > Praca > Finanse i Księgowość > Specjalista/ka ds. płac

Archiwalne: Specjalista/ka ds. płac

26.02.2024


Muzeum Narodowe w Gdańsku zaprasza do udziału w rekrutacji na stanowisko specjalisty/ki ds. płac
Zadania:
• samodzielne naliczanie wynagrodzeń pracowników i należności z tytułu umów cywilnoprawnych oraz zapewnienie ich zgodności z przepisami prawa pracy, przepisami podatkowymi oraz ubezpieczeń społecznych,
• sporządzanie dokumentacji do celów zasiłkowych i emerytalno- rentowych,
• obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych w zakresie rozliczania obowiązkowych i dobrowolnych składek oraz przekazywanie danych o miesięcznych rozliczeniach składek,
• sporządzanie dokumentów rozliczeniowych oraz terminowa sprawozdawczość dla ZUS,
• prowadzenie wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej ( zgłoszenia i wyrejestrowywania z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników , zleceniobiorców i członków ich rodzin)
• sporządzanie deklaracji ZUS, PFRON, GUS, PIT
• wystawianie zaświadczeń o zarobkach oraz prowadzenie korespondencji z urzędami, instytucjami publicznymi i komornikami.
• udzielanie informacji pracownikom z zakresu wynagrodzeń, zasiłków i innych świadczeń z ZUS
• księgowanie list płac i uzgadnianie kont księgowych.
• sporządzanie przelewów na podstawie dokumentacji z zakresu wynagrodzeń, zasiłków, umów cywilnoprawnych oraz rozliczeń ZUS, US, PFRON
• sporządzanie sprawozdań, zestawień i raportów na potrzeby wewnętrzne w tym okresowa analiza funduszu płac.
Wymagania:
• wykształcenie min. średnie, mile widziane kierunki ekonomiczne,
• doświadczenie w pracy w dziale kadrowo- płacowym
• bardzo dobra, praktyczna znajomość obsługi programu Płatnik oraz programów pakietu MS Office
• mile widziana znajomość programu Symfonia Kadry i Płace oraz FK
• wymagana znajomość przepisów prawa pracy , ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, praw autorskich w szczególności zasad naliczania wynagrodzeń, ekwiwalentów urlopowych oraz ustalania podstaw wymiaru zasiłków chorobowych
• umiejętność pracy w zespole,
• odpowiedzialność, samodzielność,
• dokładność i systematyczność
• zaangażowanie w wykonywaną pracę
Oferujemy:
• ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,
• stabilne zatrudnienie,
• wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego,
• dodatek stażowy,
• pakiet świadczeń socjalnych
• dofinansowanie do zajęć sportowych ( karta Multisport)
• atrakcyjne warunki ubezpieczenia na życie i opieki medycznej
• możliwość rozwoju zawodowego.
Wymagane dokumenty:
• CV - przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
• kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
• kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenia na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata lub biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.

• oświadczenie zwierające klauzulę o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

• Zgoda na przetwarzanie danych i klauzula informacyjna, która jest załącznikiem do oferty.
Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:
Muzeum Narodowe w Gdańsku
ul. Toruńska 1
80-822 Gdańsk
z dopiskiem: „Specjalista/ka ds. płac”

w terminie do dnia 10.03.2024 r. Decyduje data wpływu oferty do Muzeum. Oferty mogą też być składane drogą elektroniczną na adres rekrutacje@mng.gda.pl .
Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji.
Postępowanie kwalifikacyjne może być unieważnione przez Dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku na każdym etapie bez podania przyczyny.
Informujemy, że złożonych w trakcie rekrutacji dokumentów nie zwracamy, a po upływie 30 dni od jej zakończenia ulegają one protokolarnemu zniszczeniu.