Ogłoszenia Gdańsk na Dodajnowe.pl > Praca > Finanse i Księgowość > Specjalista ds. płac

Archiwalne: Specjalista ds. płac

24.05.2022


Specjalista ds. płac

Muzeum Narodowe w Gdańsku poszukuje kandydatów na stanowisko spec. ds. płac
Lokalizacja: Gdańsk, ul. Toruńska 1

Oferujemy
•stabilne zatrudnienie (1,0 etat, umowa na okres próbny, docelowo na czas nieokreślony)
•wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego,
•pakiet świadczeń socjalnych,
•możliwość rozwoju zawodowego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

•samodzielne naliczanie wynagrodzeń pracowników i należności z tytułu umów cywilnoprawnych oraz zapewnienie ich zgodności z przepisami prawa pracy, przepisami podatkowymi oraz ubezpieczeń społecznych,
•sporządzanie dokumentacji do celów zasiłkowych i emerytalno- rentowych,
•obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych w zakresie rozliczania obowiązkowych i dobrowolnych składek oraz przekazywanie danych o miesięcznych rozliczeniach składek,
•sporządzanie dokumentów rozliczeniowych oraz terminowa sprawozdawczość dla ZUS,
•prowadzenie wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej ( zgłoszenia i wyrejestrowywania z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników , zleceniobiorców i członków ich rodzin)
•sporządzanie deklaracji ZUS, PFRON, GUS, PIT
•wystawianie zaświadczeń o zarobkach oraz prowadzenie korespondencji z urzędami, instytucjami publicznymi i komornikami.
•udzielanie informacji pracownikom z zakresu wynagrodzeń, zasiłków i innych świadczeń z ZUS
•księgowanie list płac i uzgadnianie kont księgowych.
•sporządzanie przelewów na podstawie dokumentacji z zakresu wynagrodzeń, zasiłków, umów cywilnoprawnych oraz rozliczeń ZUS, US, PFRON
•sporządzanie sprawozdań, zestawień i raportów na potrzeby wewnętrzne w tym okresowa analiza funduszu płac.

Wymagania
•wykształcenie min. średnie, mile widziane kierunki ekonomiczne,
•doświadczenie w pracy w dziale kadrowo- płacowym min. 3 lata,
•bardzo dobra, praktyczna znajomość obsługi programu Płatnik oraz programów pakietu MS Office
•znajomość programu Symfonia Kadry i Płace oraz FK
• znajomość przepisów prawa pracy , ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, praw autorskich w szczególności zasad naliczania wynagrodzeń, ekwiwalentów urlopowych oraz ustalania podstaw wymiaru zasiłków chorobowych
•umiejętność pracy w zespole,
•odpowiedzialność, samodzielność, dokładność i systematyczność
•zaangażowanie w wykonywaną pracę

Wymagane dokumenty:

CV - przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
• kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
• kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

• oświadczenie zwierające klauzulę o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:
Muzeum Narodowe w Gdańsku
ul. Toruńska 1
80-822 Gdańsk
z dopiskiem: „Specjalista ds. płac”
w terminie do dnia 19.06. 2022 r. Decyduje data wpływu oferty do Muzeum.

Oferty mogą też być składane drogą elektroniczną na adres rekrutacje@mng.gda.pl .

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji.
Postępowanie kwalifikacyjne może być unieważnione przez Dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku na każdym etapie bez podania przyczyny.
Informujemy, że złożonych w trakcie rekrutacji dokumentów nie zwracamy, a po upływie 30 dni od jej zakończenia ulegają one protokolarnemu zniszczeniu.