Ogłoszenia Gdańsk na Dodajnowe.pl > Muzyka i Edukacja > Kursy i Warszaty > Kurs radiooperator SRC Gdańsk

Archiwalne: Kurs radiooperator SRC Gdańsk

09.06.2019


Kurs radiooperatora SRC Gdańsk

Gdańsk jest stolica polskiego żeglarstwa morskiego. Tysiące ludzi całej z całego kraju przyjeżdża do Gdyni na kurs żeglarski. Patent żeglarski i motorowodny daje prawo samodzielnego prowadzenia jachtu.
Jednak sam patent nie wystarczy do pływania po wodach morskich.
Na morzach całego świata funkcjonuje Morski Światowy System Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa. Zgodnie z jego wymogami na pokładzie każdej jednostki powinno być radio VHF. Instalacja radiostacji wymaga z kolei, by na pokładzie jachtu co najmniej jedna osoba legitymowała się licencją radiooperatora SRC (z ang. Short Range Certificate, pol. Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu).
Zatem pływanie po morzu jachtem wyposażonym w radiostację wymaga posiadania licencji radiooperatora SRC.
W Polsce egzamin na SRC przeprowadza Urząd Komunikacji Elektronicznej. Jedna z jego Delegatur w Gdyni organizuje egzamin na licencję radiooperatora kilka razy w roku. Ponadto Gdynia jest siedzibą: Akademii Marynarki Wojennej, Uniwersytetu Morskiego oraz prywatnej Szkoły Morskiej. Także w tych placówkach organizowane są egzaminy dla radiooperatorów.
Obowiązujące przepisy nie wymagają, aby kandydat odbył kurs przed przystąpieniem do egzaminu. Faktycznie jednak większość zainteresowanych przechodzi kurs.
Kurs radiooperatora SRC Gdynia obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną. Prezentacja multimedialna omawia najważniejsze zagadnienia łączności na morzu.
Część praktyczna polega na ćwiczeniach procedur łączności morskiej na oryginalnych radiach VHF z przystawka DSC.
Jeżeli:
- chcesz przygotować się do egzaminu
- zamierzasz zapisać się na kurs jachtowego sternika morskiego lub orskiego sternika motorowodnego
- wybierasz się na samodzielny rejs morski i chcesz sobie przypomnieć i przećwiczyć wszystkie procedury łączności na morzu
To nasz kurs jest własnie dla Ciebie!
Zapraszamy na kurs radiooperatora SRC Gdańsk!

350 zł