Ogłoszenia Gdańsk na Dodajnowe.pl > Praca > Przedstawiciel handlowy > Kierownik Regionalnej Sprzedaży

Archiwalne: Kierownik Regionalnej Sprzedaży

14.02.2023


Zakłady Mięsne „PEKPOL Ostrołęka” S.A.
poszukują pracownika na stanowisko
KIEROWNIK REGIONALNEJ SPRZEDAŻY
na obszar województwa pomorskiego

Jesteśmy polską firmą z długoletnią tradycją. Zatrudniamy ponad 420 pracowników.
W swojej ofercie posiadamy ponad 180 produktów z kategorii wyrobów mięsnych i bezmięsnych, które dostępne są na rynku polskim i zagranicznym pod 6 markami produktowymi: PEKPOL, PARYŻANKI, KURPIOWSKIE SPECJAŁY, READY PORK, READY CHICKEN, DZIARSKIE JARSKIE.
Wdrożone międzynarodowe standardy jakości IFS FOOD i BRC FOOD gwarantują wysoką
jakość i bezpieczeństwo oferowanych przez nas produktów.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
 pozyskiwanie nowych klientów,
 nawiązywanie oraz utrzymywanie pozytywnych relacji z klientami,
 zarządzanie zespołem,
 monitorowanie rynku i konkurencji,
 realizacja wyznaczonych planów sprzedaży na podległym terenie.

WYMAGANIA:
 wykształcenie wyższe,
 minimum 6 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (najlepiej w branży mięsnej),
 umiejętność i doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
 umiejętności skutecznej komunikacji,
 wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne i łatwość w budowaniu trwałych relacji,
 elastyczność i umiejętność szybkiego adaptowania się do zmian i nowych sytuacji,
 zdolności organizacyjne i umiejętność realizowania zróżnicowanych zadań,
 samodzielność w realizowaniu powierzonych zadań,
 dyspozycyjność oraz umiejętność planowania czasu pracy,
 prawo jazdy kategorii B, doświadczenie w prowadzeniu samochodu,
 książeczka sanitarno-epidemiologiczna.


OFERUJEMY:
 perspektywę rozwoju i możliwość kariery w firmie o stabilnej pozycji na rynku,
 samodzielność w działaniach na swoim terenie,
 pracę na pełny etat,
 atrakcyjne warunki płacy,
 samochód służbowy i telefon komórkowy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres kadry@pekpol.pl z dopiskiem Kierownik Regionalnej Sprzedaży lub osobiście dostarczyć do siedziby firmy.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym są Zakłady Mięsne „Pekpol Ostrołęka” S.A. z siedzibą w Ławach, ul. Przemysłowa 31, Ławy, 07 – 410 Ostrołęka, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Kierownik Regionalnej Sprzedaży. Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych w przyszłych rekrutacjach na powyższe stanowisko lub inne stanowiska. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
………..................................................
(data i podpis kandydata do pracy)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakłady Mięsne „Pekpol Ostrołęka” S.A. z siedzibą w Ławach, ul. Przemysłowa 31, Ławy, 07 – 410 Ostrołęka, tel. 29 764 11 01, fax: 29 764 14 06, e-mail: biuro@pekpol.pl;
2) administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: inspektor@pekpol.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na dane stanowisko, chyba, że wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy biuro@pekpol.pl, inspektor@pekpol.pl;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.